Etapy produkcji kostki granitowej

1.Odstrzeliwanie sciany materiałem wybuchowym (dynamitem)

2. Przewóz materiału na plac

3. Obróbka na pół produkt klinami stalowymi

4. Ręczna obrobka kostki na maszynach hydraulicznych

5. Gotowa kostka

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ

1)

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ 1

2)

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ 2

3)

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ 3

4)

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ 4

5)

ETAPY PRODUKCJI KOSTKI GRANITOWEJ 5